การยิงปืนทางยุทธวิธี

การยิงปืนทางยุทธวิธี มีหลายแบบ ดังนี้                
                 tactics shoot TCS   หรือ tactics shoot  เป็นการยิงปืนในระบบยุทธวิธีที่ถูกพัฒนามาจากลักษณะการยิงในระบบทหาร/ตำรวจ เพื่อให้ผู้เล่นเกิดทักษะในการเคลื่อนที่ การยิงในท่าทางต่างๆและการยิงในภาวะต่างๆ ความคุ้นเคยต่ออาวุธประจำกาย เพื่อให้เกิดการจดจำทักษะเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลดีในการลดความกดดันในขณะปฎิบัติงานจริง TCS หรือ tactics shoot เข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลาใดนั้นไม่เป็นที่แน่ชัด แต่สันนิฐานว่าเข้ามาพร้อมๆกับการฝึกร่วมคอบร้า โกลด์ ของไทย-สหรัฐ ซึ่งต่อมาก็แพร่หลายไปตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเล็งเห็นถึงข้อดีของการแข่งขันในลักษณะนี้ ซึ่งปัจจุบันก็มีการบบรจุลงในแทบทุกกองพล และมีการแข่งขันจนถึงระดับ ภูมิภาค TCS ไม่เพียงเป็นข้อดีต่อเจ้าหน้าผู้ปฎิบัติงานเท่านั้น ยังมีผลต่อดีผู้เล่นพลเรือนทั่วไปในการด้านการฝึกฝนทักษะการใช้อาวุธ สมาธิ ไหวพริบและร่างกาย ถือเป็นการออกกำลังกายที่ไม่เลวอย่างหนึ่งทีเดียว
                 tactics shoot กับ IPSC
รูปแบบของ tactics shoot หรือการยิงปืนทางยุทธวิธีกับ ipsc นั้นใกล้เคียงกันครับ ไม่ว่าจะเป็นการจับเวลา การนับคะแนน สเตท หรือ เทคนิคการยิงจะต่างกันแต่เพียง รายละเอียดปลีกย่อย และเทคนิคการเข้าเป้าหมายหรือจัดท่ายิงเท่านั้น อีกสิ่งที่ค่อนข้างจะต่างไปอีกคือเรื่องของขนาดสถานที่และภารกิจในสเตทต่างๆ ซึ่งtactics shoot จะอาศัยพื้นที่มากกว่า เพื่อให้เหมาะสมกับระยะหวังผลของกระสุน รวมถึง ภารกิจที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดสอบการตัดสินใจและไหวพริบของผู้เล่น ผู้เล่นหรือผู้แข่งขันจึงจะได้รับการทดสอบทั้งกำลังกายและฝีมือในการยิงไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิดทักษะในการยิงและลดความตื่นตัวในการปะทะจริงลงมา ซึ่งทุกวันนี้ในหลายกองร้อย หลายๆกรมก็มีการจัดให้บุคลากรได้ทำการยิงในแบบยุทธวิธีอยู่ทุกเดือน เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับตนเอง  ในจำนวนสเตทต่างๆที่มีก็มีทั้งการยิงในจากระยะมาตราฐาน /การวิ่งข้ามเครื่องกีดขวางระยะทาง100เมตรแล้วยิง/การยิงพร้อมช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บการยิงในภาวะมวลชนแวดล้อม/และพื้นฐานสุดคือการยิงเป้าเก็บคะแนน,เวลา ตามที่กำหนด ซึ่งจะเห็นว่ามีรูปแบบไม่ต่างจาก IPSC หรือยิงแบบรณยุทธมากเลย มีเพียงแต่ลักษณะอาวุธที่ใช้และเทคนิคการยิง ที่ต่างกัน ( ซึ่งพื้นฐานการยิงลักษณะนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการทำงานด้าน PMC/PSD )
ลักษณะการยิงtactics shoot ที่คล้าย IPSC
การเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายในจุดถัดไป
BB GUN กับ tactics shoot การยิงtactics shoot สามารถนำมาประยุกต์เล่นกับ BB ของเราได้เช่นเดียวกับ IPSC ของปืนสั้น โดยไม่ต้องปรับแต่งอุปกรณ์อะไรมากและผู้เล่นสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากเช่นเดียวกันครับ เพียงแค่ผู้เล่น มีปืนยาวAEG ทั่วไป ที่ความแรงมากเพียงพอแค่เจาะทะลุเป้ากระดาษแข็งในระยะ 10-15 m หรือล้มเป้าไม้อัด ได้ในระยะ 5-10 เมตรก็เพียงพอแล้วครับ (ระยะในการยิงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่อาจลดลงมาได้อีกตามสมควร) พื้นที่ขนาด พอสมควร ที่จะวางเป้าในระยะต่างๆได้ นาฬิกาสักเรือน และไหวพริบที่เต็มเปี่ยมรวมถึงกำลังกายของผู้เล่น ก็สามารถสนุกกับการยิงในลักษณะนี้ได้แล้ว
การยิงในระยะต่างๆ
การยิงผ่านที่กำบังต่างๆ
ทั้งนี้ในสเตทที่ซับซ้อนขึ้น อาจมีข้อแม้มากขึ้นเช่น การวิ่งผ่ายเครื่องกีดขวางในจุดต่างๆแล้วยิง เมื่อยิงครบก็เคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวางใหม่ไปยิงในจุดต่อไปหรือการยิงพร้อมเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ซึ่งอาจเล่นเป็นแบบทีมหรือเดี่ยวก็ได้เพื่อสร้างทักษะในการยิงขณะถอยร่นหรือมีผู้บาดเจ็บด้วย ทั้งนี้รูปแบบการยิงการเล่นสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามการออกแบบของผู้จัดการ ซึ่งผู้เล่นจะต้องพบกับการยิงในลักษณะต่างๆที่แต่งต่างกันออกไป ไม่ว่านั่ง นอน ยืน ในลักษณะต่างๆ ซึ่งผู้เล่นก็จะได้เรื่องทักษะการยิงในท่าทางต่างๆเพิ่มขึ้น
การยิงในเงื่อนไขเคลื่อนย้ายผู้เจ็บแบบทีม