ตำรวจทำ MOU กับโรงเรียนช่วยกันต้านยาเสพติด

ตำรวจทำ MOU กับโรงเรียนช่วยกันต้านยาเสพติด

สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี พ.ต.อ.สาโรจน์ พิมพ์คุณากร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี ลงนามทำ MOU กับโรงเรียนที่เคยเป็นกลุ่มเสี่ยงปัญหายาเสพติด จำนวน 12 โรงเรียน ในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน พร้อมทั้งหารือแนวทางในการป้องกันตรวจตราเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด เพราะผู้ค้ายาเสพติดนั้นมีการจำหน่ายในรูปแบบใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบรรจุยาเสพติดในรูปแบบที่คล้ายขนมต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียน และเยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ยังมีการมอบใบประกาศนีย์บัตรให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการกับครูแด (D.A.R.E) โดยโครงการนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอน การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนและทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านโครงการครูแด อีกทั้งมอบใบประกาศนีย์บัตรให้กับเด็ก