ยุทธวิธีสายตรวจจักรยาน ท่องเที่ยวตามรอยวิถีไทย เก๋ไก๋เมืองรอง

ยุทธวิธีสายตรวจจักรยาน ท่องเที่ยวตามรอยวิถีไทย เก๋ไก๋เมืองรอง

พ.ต.ท. ต่อลาภ ตินะมาตร สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวตาก – กำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชร ( ทัวร์ริสโพลิศ ) สื่อสารมวลชน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ( ยุทธวิธีสายตรวจจักรยาน ท่องเที่ยวตามรอยวิถีไทย เก๋ไก๋เมืองรอง ) ณ.จังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มออกเดินทางจากจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อมาศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ บ้านพระยาวิชเยนทร์และพระปรางค์สามยอด เพื่อสังเกตการณ์ข้อดีข้อเสียและนำมาปรับปรุงใช้ในการทำงาน

หลังจากนั้นเป็นการเดินทางไปยัง จ.นครราชสีมา ก่อนเข้าที่พักเป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลพบุรีด้านการบริหารจัดการ ต่อด้วยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ในการฝึกอบรมทบทวนสายตรวจรถจักรยานระดับก้าวหน้า ณ.ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา โดย พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.ทท.2 ( ผู้บังคับการ ตำรวจท่องเที่ยว 2 ) มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธีระวัฒน์ นุมานิต ผกก.3 บก.ทท.2 เป็นประธานเปิดการอบรม ยุทธวิธีสายตรวจจักรยาน ซึ่งมีตำรวจท่องเที่ยว จาก ส.ทท.1 (พิษณุโลก) , 2 (นครสวรรค์) และ 3 (ตาก) กก.3 บก.ทท.2 พร้อมอาสาสมัครสายตรวจจักรยานตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชร เข้าร่วมการอบรม รวม 50 คน เข้ารับการฝึกจากครูฝึกสายตรวจจักรยาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลางศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครใช้ในการรักษาความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ จ.ตากและกำแพงเพชร

ยุทธวิธีสายตรวจจักรยาน ท่องเที่ยวตามรอยวิถีไทย เก๋ไก๋เมืองรอง

เกี่ยวกับตำรวจ