Colt Series 70 80 90 มีจุดเด่น ข้อดีและข้อเสียต่างกันอย่างไรบ้าง

บริษัท โคลท์ เป็นต้นตำหรับการผลิต เอ็ม 1911 และ 1911 เอ1  เอ็ม 1911 และ 1911 เอ1 โคลท์ได้ผลิตขายทั้งในแบบของส่งให้กองทัพสหรัฐ และแบบที่จำหน่ายให้พลเรือน
ก็ผลิตป้อนทั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2

พอหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เห็นว่าผลิตส่งกองทัพอีกเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับ 1911 เอ1
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ใครๆ ทั่วโลก ก็เพิ่งจะรู้ฤทธิ์เดช ของเจ้าจีไอ ทำให้คนทั่วโลกก็สนใจปืนที่เอวของเจ้าจีไอ …เอ..มันปืนอะไรหว่า? กระบอกใหญ่ยังกะสากกะเบือเลย
…แน่นอน โคลท์ เป็นต้นตำหรับ บริษัทอื่นแค่โดนขืนใจให้ช่วยผลิตในช่วงสงคราม(คิดดูซิครับ ใครจะอยากผลิตปืนของบริษัทคู่แข่ง ถ้ารัฐบาลไม่บังคับ)

Colt Series 70 80 90 มีจุดเด่น ข้อดีและข้อเสียต่างกันอย่างไรบ้าง