หน่วยงานที่ทำงานสุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อ รวมทั่ง ตำรวจ จำเป็นต้องรับวัคซีน

หน่วยงานที่ทำงานสุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อ รวมทั่ง ตำรวจ จำเป็นต้องรับวัคซีน