ชุดใหม่ ชุดตรวจสีกากีแบบใหม่” นำร่อง 3 สน.

ชุดใหม่ ชุดตรวจสีกากีแบบใหม่" นำร่อง 3 สน.

สำหรับเนื้อผ้าชุดสนามสีกากี พยายามเลือกที่มีความบางเบา ระบายเหงื่อได้ดี เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ ก็พยายามให้ผู้ปฏิบัติทดลองใส่ว่าเหมาะสมทำงานสะดวกกว่าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปราม จะแถลงรายละเอียด เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายจะทดสอบชุดปฏิบัติงาน ว่าเหมาะสมหรือไม่ และประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร หากผู้ปฏิบัติบอกว่าเหมาะสม ชาวบ้านรับได้ ก็อาจจะใช้เครื่องแบบนี้ แต่ว่าเครื่องแบบเดิมก็ไม่ได้ยกเลิก จะใช้สำหรับสายปฏิบัติเท่านั้น