อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากเรือขนส่งสินค้า

อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากเรือขนส่งสินค้า